+420 607 014 315
DREWCREW s.r.o.
info@rk-pronajem.cz

Plánovaná výstavba 10 řadovek

Plánovaná výstavba nadstandardních a velmi moderních řadových rodinných domů s nádherným výhledem na Orlické hory.

Pozemek určený pro nový obytný soubor leží na hranici zástavby rodinných domků, řadových domů a volné přírody.

Výsledkem výstavby bude obytný soubor výjimečného architektonického výrazu s vysokým komfortem provozu a s výrazovou mnohostí a originalitou staveb v harmonickém celku, realizovaný podle návrhu architektů Ing. arch. Oldřicha Semráda a Akad. arch. Karla Rulíka a projektanta Ing. Vlastimila Skály.

Termín zahájení – jaro 2019.

Obec Kvasiny a město Solnice tvoří „souměstí“ dvou administrativně samostatných celků, vzájemně komunikačně i zástavbou propojených.

Ke dni 1.1.2014 zde žilo 1.403 obyvatel.

Území „Kvasiny Jih Zámecká“, kde jsou situovány moderní rodinné domy se nachází v jižní části obce Kvasiny (západně od areálu ŠKODA AUTO, a. s.) a je vymezeno na jivýchodě nově vybudovanou komunikací, která propojuje ulici Zámecká s ulicí Za farou.

Ve vzdálenosti cca 250 m západně prochází územím komunikace I. Třídy – I/14 – ul. Rychnovská – Rychnov n. Kn. – Dobruška – Náchod.

Deset navržených rodinných domů – pět domků orientovaných k jihovýchodu a pět domků orientovaných k severozápadu jsou rodinné domy.

Každý domek o šířce 10 m je dvoupodlažní, má garáž v 1.NP s vjezdem od komunikace a zahradu s oplocením a je nepodsklepený.

Řadovka má užitkovou plochu 173 m2.

1.NP – ze vstupního zádveří se vchází do obytného prostoru – haly s kuchyňským koutem. Celý prostor si majitel může zařídit podle svého vkusu. V nákresu je uvedena varianta možného uspořádání s jídelním prostorem a obývacím prostorem spojeným se zelení zahrady. Z obytného prostoru je vstup do místnosti pracovny. Vertikální komunikace – dvouramenné schodiště. Jedním půlramenem schodiště je vstup do oddělené místnosti s WC.

2. NP – schodištěm do dru hého podlaží se vchází do haly se vstupy do místností ložnic, dětské ložnice a koupelny. Z ložnic a koupelny jsou vstupy na balkon, případně terasu.